Zawór 3d (trzydrogowy)

Montaż zaworu 3 drogowego w obiegu pętli ogrzewania podłogowego.

Wstęp

Pierwotnie ogrzewanie podłogowe zasilane było bezpośrednio z pionu grzejnikowego, czyli bardzo wysoką temperaturą. Jest to podstawowy błąd, który w konsekwencji powoduje przegrzewanie się podłogi a w skrajnym przypadku spowodować jej popękanie i zniszczenie. Poza tym cały obieg, zarówno grzejnikowy jak pętle podłogowe obsługiwane były przez jedną pompę zlokalizowaną przy kotle co. Generowało to problemy typu przegrzane pomieszczenia ogrzewane kaloryferami a chłodna podłoga w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym. Sytuacja taka była spowodowana tym, że podłogówka posiada bardzo dużą bezwładność temperaturową i gdy przy ogrzewaniu kaloryferami wystarczy dostarczać ciepło przez stosunkowo krótki czas i już odczuwamy pewien komfort, to zanim podłogówka „ruszy” może upłynąć nawet kilka godzin.

Rozwiązanie

Aby wyeliminować zaistniałe problemy zdecydowano o rozdzieleniu obiegu grzewczego na trzy niezależne gałęzie:

  • gałąź grzejników,
  • gałąź ogrzewania podłogowego,
  • gałąź ogrzewania CWU

Ogrzewania CWU nie będziemy poruszać w tym wątku, skupimy się na drugiej kwestii czyli samej podłogówce. Po fizycznym rozdzieleniu obiegów przystąpiono do montażu zaworu 3d oraz zdecydowano o założeniu elektronicznej, energooszczędnej pompy CO.

Zawór 3d jest to proste „urządzenie”, które posiada 3 króćce i służy do mieszania czynnika grzewczego w taki sposób aby na wyjściu uzyskać satysfakcjonującą nas temperaturę. Inne nazwy to zawór trójdrożny, zawór trójdrogowy lub po prostu mieszacz. W zależności od tego jak zawór jest zamontowany w instalacji, może on pełnić dwie funkcje:

  • sterowanie ilościowe – podnoszenie temperatury powrotu kotła (zawór 3d zamontowany na powrocie),
  • sterowanie jakościowe – dokładna regulacja czynnika na wyjściu (zawór 3d zamontowany na zasilaniu)

Nasze rozwiązanie bazuje na opcji drugiej – sterowania jakościowego.

Aktualnie sterowanie temperaturą odbywa się ręcznie przez regulacje otwarcia zaworu 3d jednak istnieje możliwość całkowitej automatyzacji sterowania przez zastosowanie siłownika.

Istnieją również zawory 4d tzw. czterodrogowe i pełnią one podobne funkcje jak zawór 3d. Opis jak wygląda i do czego służy zawór czterodrogowy można znaleść tutaj.

Podsumowując. W aktualnej konfiguracji w obiegu grzejnikowym utrzymywana jest temperatura 50-60°C, natomiast temperatura na podłogę obniżana jest do około 30°C.

Zakres prac obejmował:
– zaplanowanie rozwiązania problemu,
– rozdzielenie obiegów grzewczych,
– instalacja dodatkowej pompy aby wymusić pożądany przepływ czynnika grzewczego,
– montaż zaworu 3 drogowego w celu dostosowania temperatury do zasilania ogrzewania podłogowego,
– zgrzewanie rur pp,
– zamontowanie termometru do kontroli temperatury za zaworem,
– uruchomienie instalacji

Zobacz nasze pozostałe realizacje.