Budowa przyłącza elektrycznego

Budowa przyłącza elektrycznego


Prawie każdy budynek posiada dzisiaj instalację elektryczną. Wszystko zaczyna się od wykonania przyłącza elektrycznego, które to może być napowietrzne (przewieszony kabel pomiędzy słupem energetycznym a hakiem na elewacji budynku) lub ziemne. Ten drugi przypadek dotyczy najczęściej nowo budowanych budynków, gdzie inwestor nie chce psuć wyglądu wiszącymi kablami po ścianach. W granicy posesji jest mała, estetyczna skrzynka z licznikiem energii elektrycznej tzw. złącze kablowo-pomiarowe i dalej już w ziemi biegnie sobie kabel do głównej rozdzielnicy budynkowej. 

Zakres usługi:
– Wykopanie rowu na kabel i uziemienie,
– Przygotowanie kabla i naciągnięcie peszla typu arot,
– Umieszczenie kabla w wykopie i obsypanie piaskiem,
– To samo z bednarką, w tym przypadku bez piasku,
– Umieszczenie folii ostrzegawczej w wykopie,
– Wprowadzenie kabla do budynku oraz do skrzynki elektrycznej w granicy,
– Zasypanie całości wykopu i posprzątanie placu budowy,
– Osadzenie w ścianie głównej rozdzielnicy i wprowadzenie kabla,
– Przy okazji na zewnątrz budynku wyprowadzone zostały kable typu skrętka oraz światłowód do przyszłych instalacji.

 

Zobacz nasze pozostałe realizacje.