Kotły na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe.

Kotły węglowe można podzielić na kilka grup:

  • kotły zasypowe,
    • górnego spalania,
    • dolnego spalania,
  • kotły podajnikowe,
  • kotły dedykowane.

Kotły zasypowe.

Pierwszy typ kotłów węglowych jest najtańszy i zarazem najprostszy w konstrukcji. Z uwagi na sposób palenia w kotle dzielimy je na podgrupy górnego i dolnego spalania.

Kocioł górnego spalania

Kotły górnego spalania.

Kotły górnego spalania stanowią absolutna większość i są najczęściej spotykane w naszych domach. Sposób palenia w nich jest bardzo prosty: zasypujemy komorę, podpalamy od góry i w miarę palenia żar schodzi coraz głębiej w dol, po czym górne warstwy węgla zaczynają koksować. Bardzo ważne jest aby palić w tym rodzaju pieca w sposób jak sugeruje jego nazwa czyli od góry. Jest to bardzo ważne gdyż tylko w takim przypadku dopalanie są wszystkie gazy palne, które wydzielają się z paliwa.

W ostatnim czasie podnosi się w mediach kwestię ekologii i opalania węglem. Badania pokazują, że większość użytkowników kotłów górnego spalania pali w nich w zły sposób! Odpalają paliwo od dołu i zasypują grubą warstwą węgla co powoduje natychmiastowe dymienie i wyrzut niewyobrażalnej ilości gazów i cząstek stałych przez komin. Poza tym taki sposób palenia powoduje wymierne straty opału. Sytuacja z roku na rok się poprawia przez szeroko zakrojone kampanie edukacyjne i proekologiczne jednak nadal jest bardzo dużo do zrobienia.

Kotły dolnego spalania.

Inny rodzaj kotłów węglowych zasypowych to kotły dolnego spalania. Różnią się one diametralnie od poprzedników budową i sposobem spalania paliwa. Tutaj komora zasypowa oddzielona jest od dalszych sekcji kotła przegrodą z otworem na dole, to tamtędy uchodzą spaliny w stronę wymiennika ciepła. Również w tym przypadku operator zasypuje cała komorę do pełna, jednak spalanie opału następuje na dole w pobliżu wspomnianego otworu, a cały zasyp w miarę wypalania węgla „schodzi” w dół. W tym typie kotła nigdy nie pali się cały zasyp a jedynie niewielka jego część. Niewątpliwą zaletą tego rodzaju kotła jest to, że można palić miałem, można zasypywać węgiel nie czekając na wypalenie całej zawartości komory zasypowej, natomiast do wad można zaliczyć nieco większą trudność obsługi.

Kocioł dolnego spalania

Kotły podajnikowe.

Kategoria numer 2 czyli kotły podajnikowe mimo iż mają kilka cech wspólnych z poprzednikami to jest to zupełnie inna konstrukcja. Kotły te składają się z dwóch sekcji: zasobnika i właściwego kotła połączonych podajnikiem. W tym przypadku paliwo nigdy nie znajduje się w samym kotle czekając na spalenie a jest dawkowane w odpowiednich proporcjach i spalane, przy czym jednoczesnemu paleniu ulega dosłownie garść opału a cała reszta podawana jest sukcesywnie w miarę wypalania się. Palenie przypomina troszkę to z kotła górnego spalania gdyż pali się tylko górna warstwa węgla a nowe dawki podawane są przez ślimak „od dołu”. Niewątpliwą zaletą podajnikowców jest pełna kontrola nad ilością spalanego paliwa a co za tym idzie płynna regulacja ciepła produkowanego przez kocioł. W niedalekiej przyszłości będzie to jedyny rodzaj kotłów w jakim będzie można palić w gospodarstwach domowych (wymagany będzie certyfikat 5 klasy).

Kotły dedykowane.

Ostatnim poruszanym przez nas typem kotłów na paliwo stałe będą kotły dedykowane. Są to specjalne konstrukcje przeznaczone przykładowo do spalania pelletu drzewnego. Kotły te nie posiadają w swojej konstrukcji komory zasypowej a paliwo jest dostarczane przez specjalny zewnętrzny obrotowy palnik. Kotły te posiadają bardzo wysoką sprawność ze względu na to, że wymiennik stanowi większą część takich kotłów a przez to posiada bardzo dużą powierzchnie i doskonale odbiera ciepło ze spalin. Ma to jednak swoje wady. Ponieważ spaliny opuszczające wymiennik mają bardzo niską temperaturę, może nastąpić kondensacja pary wodnej w przewodzie kominowym. Decydując się na taki typ kotła należy przemyśleć jaki mamy komin i ewentualnie rozważyć zastosowanie wkładu kominowego.