Uzbrajanie rozdzielnicy elektrycznej

Uzbrajanie rozdzielnicy elektrycznej

Zakres usługi:
– Doprowadzenie zasilania do nowego budynku,
– Montaż rozdzielnicy elektrycznej na ścianie,
– Przedłużanie kabli (poprzednik dorobił troszkę dodatkowej pracy),
– Montaż aparatów w rozdzielnicy,
– Sprawdzenie całości i załączenie zasilania,
– Opis aparatów w rozdzielnicy,
– Dokumentacja po wykonawcza dla klienta,
– Biały montaż.